Over ons

Wie zijn wij als Ontmoetingskerk Holten

Wie wij zijn

Ontmoetingskerk Holten is een gemeenschap van mensen, die gelooft in het evangelie van Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest. Wij geloven, dat Gods Koninkrijk wordt bevestigd door wonderen, genezingen en tekenen. Vanuit deze gedachten komen wij bij elkaar om God groot te maken. Wij doen dit door middel van  
En laten ons onderrichten door de Heilige Geest en prediking uit het Woord van God (de Bijbel). 

Gemeente-zijn


Een Gemeente zijn die samen. Een huisgezin zijn van God,waar iedereen zichzelf mag zijn. Eerlijk, open en transparant zijn naar elkaar toe. Ruimte geven aan elkaar om zich te kunnen ontplooien in de gaven die God ons heeft gegeven. Zijn Koninkrijk zoeken, zodat Zijn wil geschiede in de hemel, maar ook hier op aarde. Leven volgens Bijbelse normen, want Gods woord is waarheid. God prijzen en aanbidden op een enthousiaste manier. Christen zijn in ons doen en laten, zodat de mensen Christus in ons zullen zien. Uitgaan voor Gods Koninkrijk om mensen te bereiken die Jezus niet kennen. 

Leven in Gods Koninkrijk

Leven in Gods Koninkrijk betekent voor ons. Dat we leven vanuit de leiding van de Heilige Geest, Want wij weten, dat wij zonder Hem niets kunnen. Dat we elkaar liefhebben. Dat we de roepingen en gaven in elkaar vrijzetten. Dat we elkaars dromen en visie tot realiteit brengen, zodat ieder zijn bestemming bereikt met God. Dat we elkaar accepteren en vergeven, zoals Jezus ons voor heeft gedaan. Dat we elkaar bemoedigen, zoals Jezus ons bemoedigt. Dat we voor zover mogelijk voor elkaar zorgen, zoals Jezus ook voor de zijne zorgt. Dat we elkaar dienen, zoals Jezus ook ons dient.