Zending

De Roma zigeuners leven in Roemenië nog altijd in hele moeilijke omstandigheden.  Gebrek aan scholing, werkgelegenheid, sociale problemen en discriminatie houden hen gevangen in een spiraal van armoede en ellende. Kinderen zijn vaak maandenlang op zichzelf aangewezen. Ouderen leven in treurige omstandigheden in vervallen huisjes. Tieners zien geen toekomst en stortten zich veel te jong in ongelukkige relaties. Dit zijn de mensen naar wie ons hart uitgaat.

Zending

Wij willen hoop brengen aan mensen die in duisternis en wanhoop leven;

  • Opkomen voor de kanslozen
  • Een veilige haven zijn voor verwaarloosde kinderen
  • Hoop geven aan ouders die geen uitkomst meer zien.
  • Wij willen het koninkrijk van Jezus brengen juist op die plekken waar het zo ontzettend hard nodig is, met woorden van liefde en de hulp die nodig is middenin deallerarmste zigeunerwijken