II Korinthiërs 3

Het oude en het nieuwe verbond.
II Korinthiërs 3
Datum02-02-2020
SprekerPastor Herman Davis
Preek downloaden

De geest van het zoonschap zoekt altijd de aanwezigheid van de Vader, de geest van slavernij zoekt alleen maar goedkeuring via werken.

Waar de Heilige Geest is, daar is totale vrijheid, totale acceptatie.
 

2 Korinthiërs 3

Paulus was vaak ziek maar in zijn spreken zat altijd kracht.

Paulus moest nieuwe dingen brengen in de gemeente van Korinthe, hoewel alles goed werkte.

Paulus zag dat ze in Korinthe worstelden met de wet, de wet van Mozes.

Gij zult niet, dat hoort bij het oude verbond, maar er is een nieuw verbond.
 

De wet van de Heilige Geest 2 Korinthiërs 3 vers 6: Heb God lief, heb jezelf lief, heb de ander lief. Dan is de wet vervuld.

We moeten echt onze focus houden op de Here Jezus, anders worden we beïnvloed door de religieuze vrome machten.

Veel mensen blijven steken bij de 10 geboden.
 

Vers 16: de bedekking is de wet. De wet wordt weggenomen. Waar de Geest des Heren is daar is totale vrijheid. We veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid.

Hoe meer heerlijkheid hoe meer vrijheid, hoe meer vreugde, hoe meer geloof in je leven. Je geloof hangt alleen af van Jezus Christus de voleinder van je geloof.
 

2 Korinthiërs 4 We verliezen de moed niet. Koester je vrijmoedigheid, dat je in vrijmoedigheid voor Zijn troon van genade mag komen.

Bid veel in de tijd dat je wel kunt bidden, dan heb je een in zekerheidstelling voor de tijden dat je niet meer kunt bidden.

Een religieuze geest of religieus bolwerk wil jou laten geloven dat jij niet gered bent.

Dat is dus een leugen. De bedekking is bij de ongelovigen, door wie, de duvel.

Als je bekeerd bent, is de bedekking, de druk weggenomen, leg jezelf dus geen druk op om God te pleasen, wees eerlijk tegen jezelf.

De Geest van de waarheid leidt tot de volle waarheid. We hebben heel veel blinde vlekken in ons leven die we eerst zelf moeten zien.
 

Vers 7 De schat die we hebben gekregen toen we ja zeiden tegen Jezus Christus gaat alles te boven.

Er is druk maar we zijn niet in het nauw. Om raad verlegen maar niet radeloos. Vervolgd, maar niet verlaten. Hij is mét jou!!!

God heeft een machtig plan. Stukje voor stukje sterf je aan jezelf. En dat gaat schreeuwend dood, want dat willen we niet.

God doet alles zo liefdevol, beetje bij beetje door processen heen.

Juist in die processen ga je staan en jezelf leren kennen.

God houdt ons een spiegel voor. Ik moet veranderen, ik moet God liefhebben, mezelf liefhebben, de ander liefhebben.
 

Vers 11 Dit is allemaal geestelijke taal, we zitten in deze processen we gaan er doorheen met z`n allen.

De doorbraken zullen komen. We worden ervoor klaar gemaakt om er doorheen te gaan.

De beloftes van God worden niet zomaar vervuld, ze kosten vaak pijn en moeite.

Hoe groter de profetieën in je leven hoe groter de verdrukking.
 

Vers 14 We worden steeds weer opgewekt. We vallen maar we staan steeds weer op en we gaan door. Ik wil leven!!!

Wilsbesluiten maken om je focus niet te verliezen.

De genade gaat toenemen, en je gaat het steeds meer begrijpen, en uit die genade komt heel veel dankbaarheid naar God omdat je weet: je verdient het niet, het is genade.
 

Vers 16 We verliezen de moed niet. Zonder het te weten wordt onze innerlijke mens van dag tot dag tot dag vernieuwd.

Als er iets niet meer goed gaat, reageren we dan als onze oude mens of als onze nieuwe mens. De innerlijke mens is krachtig, is sterk, is geboren uit de Heilige Geest.

Daarom kan niets of niemand ons scheiden van de liefde van Christus.

Blijf waakzaam wees alert, houd je focus op Jezus, weet dat je elke dag vernieuwd wordt, niet door kracht, niet door wet, maar door de Heilige Geest.

Terug