Johannes 8: 1-11

Thema van deze ochtend is, hoe om te gaan met conflicten.
Johannes 8: 1-11
Datum16-02-2020
SprekerPastor Herman Davis
Preek downloaden

Respect voor de mensen die na de oorlog dit land hebben opgebouwd. Laten we dit nooit vergeten.

Hoe gaan we om met conflicten?

We trekken het vaak naar onszelf toe als we in conflict zijn. Laat het conflict niet binnen komen, zodat er innerlijk een conflict ontstaat.

Conflicten komen altijd met schuldgevoel en angst.

Hoe ging Jezus om met conflicten? De mens Jezus.
 

Johannes 8 vanaf vers 2

De Schriftgeleerden en farizeeërs probeerden Jezus uit de tent te lokken met het woord van God, met een religieuze gedachte. Jezus wist dat ze gelijk hadden volgens de wet van Mozes.

De wet van Mozes is altijd veroordelend en wil stenigen met woorden, discussies, argumenten.

Jezus had met de wet van liefde te maken. De farizeeërs dachten aan straffen, en Jezus dacht: hoe kan ik haar redden en vergeven.

Jezus heeft de wet van Mozes vervuld, daarom zijn we vrij van de wet van Mozes. Wat Hij vrijgemaakt heeft, is ook waarlijk vrij!!!

Jezus moest met dit conflict omgaan, Hij moest ze blijven eren. Jezus ging niet in discussie. In een discussie kom je in een spelletje welles, nietes en het conflict wordt erger. Jezus moest de wet van liefde hanteren, de wet van genade, de wet van barmhartigheid, de wet van de Heilige Geest.
 

De wetgeleerden en farizeeërs gebruikten de wet van Mozes als een zwaard. Het woord van God is het woord van de Heilige Geest.

Je kan het woord van God gebruiken als manipulatie, of als het woord van eeuwig leven. Ook als je gelijk hebt is het niet aan ons om mensen te veranderen.

Jezus zei niets. Hij trok zich in zichzelf terug. Kom tot jezelf in conflicten, in de rust.

Kom er later op terug, want je kunt zoveel strijd voeren in je gedachten, dat je niet gaat leven maar je alles laat ontroven.
 

De woorden Jezus: wie zonder zonde is werpe de eerste steen, en ze liepen 1 voor 1 weg. Jezus hield ze allemaal een spiegel voor. Geen woord van veroordeling en discussie. Jezus toonde genade en bracht vergeving. Dát is onze Koning. Vergeven is een heel sterk punt. We doen nooit goed. Wij zullen geoordeeld worden met de maat waarmee wij oordelen. Niemand is perfect. Maar we hebben Jezus lief. We zijn heiligen die af en toe zondigen. Wees genadevol, eer de ander, acht de ander hoger dan jezelf.
 

De wet van Mozes brengt scheuringen in gemeentes.

Johannes 21 vers 15

Jezus had alle reden om in conflict te gaan met Petrus. Petrus had een dolk in de rug van Jezus gestoken. Jezus zag dat het Petrus pijn deed. Ondanks dat Petrus Jezus verraden had bleef Jezus Petrus eren. Daarom werd Petrus gepromoot. Dus eerst vergeving en toen promotie. Wat een Heer en Heiland. Dát is onze Koning, de God die wij dienen. Hier zie je de hartsgesteldheid van de Vader. Zo gaat Jezus om met ons.
 

De duivel komt met het woord van God, maar het geeft angst en onrust.

Als God iets zegt, komt er vrede, vreugde, gerechtigheid. En dat richt je op. Zo krijg je onderscheidingsvermogen. Weet wie je dient, ken je God.

Prioriteit nr. 1 Hem steeds meer kennen!!!

Dan worden de reuzen die komen aan je onderworpen. Ken je hartsgesteldheid waaruit je iets zegt. Leer van je fouten.

Zwijgen is een grotere kracht dan spreken. We hebben een geest van kracht en bezonnenheid dat betekent zelfbeheersing gekregen.

Er ligt een belofte van een groot leger. Een groot leger heeft krachtige sterke helden nodig, die kunnen blijven staan in de stormen.

Dan zul je anderen weer gaan trainen. Een sterk karakter zal sterke karakters kweken.

Pas de wet van Liefde toe!!!

Terug